Narušení sociálního smíru a útok na demokracii, to vše najdete v komentářích, těch co podepsali petici.

Reakce lidí, kteří podepsali petici proti nenávisti do 13. 4. 2018

Téma narušení sociálního smíru

 

Jsem pro nábožensky smír a základní úctu k náboženství.

Odmítám svolit k urážení křesťanských základů naší civilizace a odmítám pokládat za umění cokoliv, co si pár utrženců ze řetězu usmyslí za umění vydávat - stávalo se to vždy a vždy se to stávat bude, že někdo bude chtít prostě provokovat a zabalí to do řečiček o svobodě projevu, OK, ale taky to v každé době narazí na protitlak, protože každá svoboda končí tam, kde začíná zlý úmysl a samoúčelné urážení bez smyslu pro vkus a zpětnou vazbu

Tato hra jen podle obrázků a obsahu odporná...

Podepisuji, protože jde podobně jako u kauzy Charlie Hebdo o cílenou provokaci autorů, sledujících jen urážkami za čárou své zviditelnění / citování / osobní prospěch zneužívající náboženské cítění občanů. Na dílo by bez podobných afér kvůli uměleckému zážitku nikdo nešel a po autorovi by neštěkl pes.

 

Některé hodnoty by se měly ctít ...

 

 

Proti těm, kteří se snaží zviditelňovat šokováním, urážením, zesměšňováním atd. ostatních. Nerespektují žádná základní pravidla slušnosti. Navíc jsou to zbabělci, neboť útočit na Islám se bojí (aby se nemuseli do smrti skrývat) a tak hledají platformy svého zviditelňování v prostoru, od kterého očekávají, že jim nic nehrozí. Proto bychom měli zaujmout svoje stanovisko.

 

Brno se nepochopitelně snaží být ostrůvkem nesprávně chápané "svobody", jakéhosi "bezbřehého liberalismu", kdy pod rouškou svobody projevu odmítá zasáhnout proti zjevně zvrácené produkci, na kterou již svoboda projevu nedopadá.

 

Češi jsou národem srandistů, co si dokáží udělat srandu opravdu ze všeho, ale tohle je už přes příliš. Zneuctí takhle něčí památku a modlu. To je jako kdybych vykonal velkou potřebu na hrob Jana Husa, nebo Komenského a řekl, že je to umění. Asi by se jim taky nelíbilo, kdybych urážel jejich vzory, nebo modly. A i když si náš národ hraje na ateisty, vždy se v temných hodinkách obrací k bohu.

 

Ač pohanka...s tímhle hnusem se nehodlám smířit !!!

 

 

Nesouhlasím se zvyšujícím se vyvoláváním nesnášenlivosti mezi občany ČR

.

S peticí souhlasím a nechci, aby byla zmíněná hra vůbec předvedena.

 

Je to urážka největšího kalibru!!

Nechci, aby moje děti vyrůstaly v kultuře, kde jsou násilí a neúcta k člověku beztrestně prezentovány takovým hrubým způsobem. Děkuji za petici.

 

 

Nesouhlas s představením je snad selským rozumem pochopitelný.

Podepisuji, protože nehodlám jen přihlížet tomu, jak se pošlapávají poslední zbytky toho, na čem stojí nejen naše kultura, ale i celá naše budoucnost.

protože je mi z toho do pláče....

Tato hra je karikaturou svobody názoru. Morální a kulturní suterén.

 

Ať jim to Bůh odpustí....

 

V závažných záležitostech nemůže divadelní hra komolit historické pravdy.

 

 

Nesouhlasím se zesměšňováním jakéhokoliv náboženství

.

 

Podepisuji, protože takovéto scény nelze obhajovat poukazem na svobodu projevu. Tomu bych uvěřil, až na této scéně bude k vidění něco podobného s prorokem Mohamedem (což by podle historie bylo pravděpodobné). Ale kvůli tomu by měli plné kalhoty už dneska.

 

Podepisuji, protože nesouhlasím s uvedením hry, která rozděluje a vede k nenávisti mezi lidmi.

 

 

Takové prasárny si vůči machometánůn nedovolíte, jste přízemní ubožáci.

 

 

Ježíš Kristus je pro mě posvátnou osobností a jeho znevažování zasahuje do mých osobních i občanských práv.

Podepisuji, protože existuje hranice nejen vkusu, ale také hranice úcty k základním hodnotám naší společnosti. A to jsou hodnoty křesťanské.

 

... je to ďábelsky zvrácené.

S obsahem petice souhlasím a nepřeji si, aby divadelní hra Naše násilí a Vaše násilí byla v Brně a kdekoliv jinde uvedena.

Podepisuji, tohle by neměl dělat nikdo, ani umělec. Cílem umění bývalo povznášet lidského ducha. Ne ho srážet do bolavé tmy humanistické sebespravedlnosti. Zjistěte si postoje např. Antonína Dvořáka, Tolkiena nebo Dostojevského. Jistě by byli proti teto hře. Radovat by se z ni mohl snad Stalin nebo Marx?

 

 

Všechno má své meze

 

 

Je to nevkusné a negativní.

 

 

Podepisuji, protože stále žiji v právní společnosti.

 

 

Kdo se rouhá proti Bohu - a Pán Ježíš Kristus je Bůh - uvádí svůj život do velikého nebezpečí

 

Již nemohu mlčet k urážkám Boha. Takové znevážení je do nebe volající a mělo by otřást každým křesťanem.

Nemohu mlčet, když divadlo uvádí na scénu takovou zvrácenost. Kde jsme se to octli? Úkolem divadla a podobných institucí je kultivovat společnost. A musí to být i nadále.

 

 

Protože mne tu uráží. Já se snažím ctít každého, ale toto je pošlapání důstojnosti mé a mnoha dalších lidí.

 

 

Nesouhlasím s propagací násilí a s dehonestací jakýchkoli náboženských symbolů.

 

Kdo se nepostaví proti zlu, má na něm sám podíl. Děkuji všem, co se zde podepisují a hlavně těm, co našli čas a odhodlání to dát veřejně najevo i přímo na místě.

 

Podepisuji petici, protože mi vadí tato mimořádně odporná blasfémie, urážející křesťany i osobu samotného Ježíše Krista. Nikoho nenutím být katolíkem, ale trvám na tom, že v civilizované společnosti mají být dodržována alespoň elementární pravidla slušnosti a úcty vůči druhým lidem.

 

Pán Ježíš Kristus přišel, aby nás smířil s Bohem. Není možné převrátit pravdu, i kdyby tato petice nevznikla. Podepisuji, aby se "elita" nemýlila, že na nás mohou intelektuálně a umělecky chrlit cokoli. Mějme Boží bázeň...

 

 

Podepisuji, protože si myslím, že by z veřejných peněz neměla být hrazena tvorba urážející tradiční evropské hodnoty.

 

Naši předkové se musí obracet v hrobě, národ Husa, Komenského , Moravských bratří je tlačen do čím dál většího odporu vůči Bohu , On v Kristu Ježíši je naše jediná záchrana

Podepisuji, protože mam zdravý rozum a něco tak odporného rádoby “uměleckého” nehodlám podporovat. Bůh chraň naši zemi!

 

Přemýšlivý člověk si problémy tohoto světa uvědomuje, nepřemýšlivého k tomu ani vulgarita nevyprovokuje, proto mi připadá nemístná a zbytečná

 

 

 

Podepisuji, protože jsem otřesen z toho, do jaké žumpy už to klesla současná společnost a to i díky umělcům, kteří se neštítí zviditelňovat za hranicemi vkusu, dobrých mravů, slušného chování, ba i trestně právního postihu.

 

 

jsou jisté mantinely..

Tak tedy svoboda uměleckého vyjadřování? Copak autor a výkonní umělci nechápou, že existují také hranice? I malé děti se učí, že se něco nemá a že také nesmí urážet city druhých a hanobit je. To je potřeba sehrát frašku o znásilnění jich samotných, aby konečně pochopili ?

 

 

 

Nalomenou třtinu nedolomíš, doutnající knot neuhasíš... (Ježíš , 1. stol. po Kristu, Judea ) Nikdy by nikoho neznásilnil.

 

 

Hra je nemorální.

 

...se tato divadelní hra neshoduje s mým názorovým přesvědčením, ani svědomím. Je to výsměch jak křesťanům, tak muslimům! Jen je podporováno v lidech ještě více nenávisti.

Člověk, co znevažuje naše národní křesťanské hodnoty tak brutálním způsobem, by neměl, ani osou ani svým dílem, mít dovolen vstup na naše území CZ !

Vztahy mezi křesťany a muslimy by měly být posuzovány podle historických fakt a nikoliv podle vymyšlených a "provokativních" situací. To by se ale jednalo spíše o vědeckou než uměleckou činnost. Někteří umělci se ale chtějí stát známými i za cenu toho, že si lidé řeknou "to je ale vůl". Takové "umělce" je vhodné ignorovat. Proto jsem proti uvádění takových her.

 

Svoboda končí tam, kde jsou pošlapávána práva druhého. Mě, která se hrdě hlásím ke křesťanství, už jenom úvaha o tématu, který je hrubě uráží, bolí a hluboce zraňuje. Ve městě Zahradníčkově a Renčově je to facka všem, kdo věří i v to, že kultura a divadlo mají přinášet osvětu a ukazovat krásu...