Potvrzuji Váš podpis na petici proti nenávisti z brněnského divadla, neboť mnohým potvrzení nepřišlo.

Děkuji za podpis petice a za Vaše vyjádření.


Rád bych Vás seznámil s novinkami:

Rychlé zprávy zde:

https://www.facebook.com/protinenavistivBrne/

https://www.signaly.cz/janrozek

 

Poklidný protest

na Zelném trhu u kašny, Brno. Sobota, 26. Květen cca v 18 30 -19 30 hod.

Místo demonstrace jsme zvolili schválně dále od divadla. Přátelé pana Dr. Sládka vyhrožují, že udělají u divadla uličku hanby. Nechceme, abychom byli vnímáni jako extrémisté, proto jsme v dolní části náměstí, naprosto oddělení od jiných skupin. Chceme poklidný protest bez excesů. Našim cílem není násilí, tedy nebudeme nijak blokovat vchod do divadla.
Pokud budete chtít někdo vystoupit s projevem, napište nám. Pokud máte vhodnou aparaturu na ozvučení, podium nebo byste zvládli hudební doprovod, budeme rádi.

Protest na Zelném trhu u kašny


Modlitební setkání

bude probíhat v kostele sv. Maří Magdalény blízko hlavního nádraží od 18 do 20 hod. V 18 hod. je zde mše svatá na úmysl na Smír za urážky Boha, poté zpěvy Taizé a duchovní program.
 

Duchovní program v kostele sv. Maří Magdalény u hlavního nádraží

Dejte nám prosím vědět, zda přijdete:

Nezávazné potvrzení účasti

Co jsme již vykonali?

Trestní oznámení


Tak jak jsme Vám slíbili, zažalovali jsme zodpovědné osoby. Mimo jiné také otec Dominik kardinál se vyjádřil více než jasně: "Zcela nedávno došlo v naší zemi k případu, který mi nejenom připomíná, že nesmím mlčet, ale že mám povinnost zvýšit hlas a křičet. V naší zemi a po celé Evropě je rozvracena demokracie a spolu s tím dochází ke hroucení právního státu a de facto je rušena rovnost před zákonem. Existuje zákon proti urážkám národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (trestní zákoník 40/2009 Sb., § 355). Ptám se tedy: Jak je možné, že příslušné orgány justice nezakročí proti uvedení hry, která je v příkrém rozporu s tímto zákonem? Jak je možné, že se nenašel nikdo, kdo by podal trestní oznámení na brněnské divadlo, které ohlásilo uvedení blasfemické a zvrácené hry Olivera Frjiče Klatba (Vaše násilí a naše násilí)? Jakým právem může být svobodně a beztrestně urážen každý, kdo si váží křesťanských hodnot, to je především Ježíše Krista, a každý občan, který ví, co vykonal pro návrat svobody svatý Jan Pavel II.? Ptám se celé naší i evropské společnosti: Co by se stalo, kdyby nějaké divadlo uvedlo podobnou hru urážející Islám? Ale vy, křesťané, za všech okolností se podvolte a buďte ústupní.

Žaloba a předběžné opatření

Pomohli jsme peticí a hlavně vašimi vyjádřeními v ní k tomu, aby byla podána Spolkem Stredonius zdržovací žaloba s návrhem na předběžné opatření.

Kolokvium

Ve spolupráci s Moravsko-slezskou křesťanskou akademií jsme připravili odborné kolokvium na téma: Svoboda kultu a kultury v dialogu a konfrontaci aneb vaše umění a naše vyznání, na kterém vystoupili přední odborníci.

Doc. JUDr. ThDr. PhDr. Stanislav Přibyl, PhD, církevní soudce, vyučující na  KTF JČ U České  Budějovice

Ing. Hana Lipovská, vyučující Ekonomicko-správní  fakulta MU Brno

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, PhD.

JUDr. Tomáš Tyl, PhD, právník – heraldika a symbolika

Mgr. ICLic. Jan Rozek, církevní soudce

Moderátor:

ThDr. ICLic. Jiří Koníček, prezident MSKA


Všechny přednášky si můžete poslechnout zde: přednášky z kolokvia

 

Petice

Petici jsme předali panu primátorovi, ale ve sběru podpisů pokračujeme dále, chceme 10 000 podpisů. V červnu se budou schvalovat peníze pro divadlo. Petici můžete nechat podepsat v papírově podobě i před kostelem atd. Moc za to děkujeme. Petice k podpisu v papírové podobě

K textu petice jsme panu primátorovi předali tuto výzvu:

Vyzýváme pana primátora i zastupitelstvo, aby zvážily všechny kroky, které povedou opět k nastolení společenského smíru, který schválením financování této hry tak významně narušili. Ptám se Vás, jsme věřící křesťané v Brně občané té poslední kategorie? Platilo by město hru, která by hrubým způsobem urážela muslimy, židy, nebo rasové a sexuální menšiny? Jistě, ne. Tedy nemluvme o tom, že svoboda umělecké tvorby nemá hranice. Má hranice a vy o nich víte a dodržujete je. Jen je doba, kdy se umělci zviditelňují urážením náboženství a to jen jednoho –křesťanství.
Jestliže tady máme žít v míru se všemi, je třeba chápat, že urážení, ponižování a nenávist, kterou financujete, není tou správnou cestou a své negativní plody jistě vydá. Nemalá část brňanů se obává o svoji bezpečnost, připomínají redakci Charlie Hebdo. Domnívám se, že je vhodné si uvědomit, že v Brně nežijí jen křesťané, ale i muslimové a ta hra uráží jejich Proroka. Není těžké pochopit, že je lepší se vyvarovat takového jednání, které druhého ponižuje, tím, že představení financujete, dáváte všem křesťanům jasný vzkaz: Jste občané druhé kategorie a my Vás budeme SVOBODNĚ urážet za vaše peníze.
Sním o tom, že Brno bude městem, kde mohou žít občané v harmonii se všemi kulturami i náboženstvími. Pokud o tom, také sníte, podpořte nás a zastavte hru.


Otevření celospolečenské diskuze na téma práv náboženských skupin.

Naše společnost v poslední době uznala práva domácím mazlíčkům, sexuálním menšinám atd. Domníváme se, že je třeba otevřít diskuzi o právu nebýt urážen pro své náboženské přesvědčení a o projevech nenávisti k náboženství. Tedy proč není košer urážet náboženské cítění našich kolegů nebo kamarádů. Rádi bychom tuto myšlenku v přátelském a pozitivním duchu sdělili našim spoluobčanům ve videu a na billboardech. Není pro nás jednoduché se dostat do médií. Ani křesťanská ani světská média s námi nechtějí mluvit a dávají prostor druhé straně. Pokud chceme trošku prorazit, musíme za články v křesťanských médiích platit.

K tomu jsou třeba samozřejmě i finanční prostředky. Jelikož jsem sám a nestojí za mnou žádnou církev, politická strana nebo neziskovka, chtěl jsem požádat ty, kteří mohou přispět, o nějaký příspěvek. Zatím jsem do kampaně a petice investoval cca 15. tis Kč a rozpočet je 100 tis. Pokud bychom nasbírali 10 tis podpisů, je před domluveno, že se peticí bude zabývat poslanecká sněmovna. Finanční sbírku je třeba bohužel hlásit 30 dní dopředu na FÚ, ale je možnost peníze poslat jako dar pro spolek. Jako vinař jsem předseda Spolku moravských vinařů. Mohu Vám za Spolek zaslat potvrzení o daru. Kdo nemůže přispět, ať se necítí nijak vázán. Zbylé finanční prostředky pošlu na pomoc sužovaným osobám. Více informací o této službě zde na konferenci: konference o bludných naukách

Číslo účtu je : Spolek moravských vinařů, č.ú. 107-6927770227/0100, IBAN CZ9201000001076927770227, BIC/SWIFT kód : KOMBCZPPXXX

Přeji Vám všem radost, že jste poslechli Ježíšova slova: „Kdo se ke mně přizná na zemi, k tomu se Já přiznám před svým otcem v nebesích.“

Jsem Vám k dispozici i na tel.: 776149278 a VELMI VÁM ZA VŠE DĚKUJI!

Jan Rozek