Kolokvium Svoboda kultu a kultury,příspěvek JUDr. Tomáše Tyla