Pěkný den,

hájit hodnoty můžete všichni.

Pokud chcete podat trestní oznámení nebo žalobu, můžete použít tyto adresy.

Díky Vám všem, kteří nejste lhostejní.

Jan Rozek

Veřejné údaje o subjektu SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE (Slovinské divadlo mladých- zkráceně SMG)

 

SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE
Vilharjeva 11, 1000 Ljubljana, Slovenija
T +386 (0)1 3004 900
F +386 (0)1 3004 901
info@mladinsko-gl.si
www.mladinsko.com
Davčna številka (DIČ) : SI 19061978
Matična številka (IČ): 5055997
Transakcijski račun (Bankovní účet) : 01261-6030356529

 

Direktor (Ředitel)

TIBOR MIHELIČ SYED
T +386 (0)1 3004 906
tibor.mihelic@mladinsko-gl.si

 

Umetniški vodja (Umělecký vedoucí)

GORAN INJAC
T +386 (0)1 3004 905
goran.injac@mladinsko-gl.si

 

Svet Slovenskega mladinskega gledališča (Rada SMG)

NATAŠA SUKIČ, predsednica (Předsedkyně)
UROŠ KAURIN
SEMIRA OSMANAGIĆ
JANEZ ŽAGAR
ANA ŽELEZNIK

 

Strokovni svet Slovenskega mladinskega gledališča (Odborná rada SMG)

MAG. MARUŠA OBLAK, predsednica (Předsedkyně)
TATJANA AŽMAN
TOMAŽ GUBENŠEK
DR. BOJANA KUNST
BLAŽ ŠEF

 

Ustanoviteljica in podporniki

Program Slovenskega mladinskega gledališča sofinancira Ministrstvo za kulturo RS.
Ustanoviteljica Slovenskega mladinskega gledališča je Mestna občina Ljubljana.

Zakladatel a podporovatelé

Program SMG spolufinancuje Ministerstvo kultury RS

Zakladatelem SMG je Městský úřad v Lublani

 

 

 

 

 

Jako tlumočnice jazyka slovinského, jmenovaná dekretem Spr 1935/98 Krajského soudu v Brně dne 28. 9. 1998 pod poř. čís. 657 stvrzuji, že se český překlad zcela shoduje se slovinským textem připojené listiny.

 

Úkon je zapsán v tlumočnickém deníku pod pořadovým číslem: /2018

 

V Janských Lázních dne . 0. 2018

 

Ing. Marie Puričová

mailto: masa.puric@volny.cz

+420 602 355 682

 

 

 

SLO-CS+Veřejné+údaje+o+SMG.docx