Reakce lidí, kteří podepsali petici proti nenávisti do 13. 4. 2018

Téma nenávist k náboženství

 

Podepisuji, protože předmětná divadelní hra nejenže velice hrubě uráží náboženské cítění, ale i samotné postavení ženy (a ženství jako takové).

 

Podepisuji, protože divadelní představení je urážkou Ježíše Krista, je lživé a sprosté a uráží moje přesvědčení.

Protože můj Bůh je Svatý a to, že neházím bombu neznamená, že jej nechám urážet.

Tento způsob přímého útoku na osobu Ježíše mne naplňuje velkým smutkem nad tím, jak je možno zneužít slovo demokracie. Nejen, že uráží moji víru, ale vypovídá zejména o autorovi, kterému "není nic svaté". Je mi líto i herců, kteří se k tomuto ztvárnění propůjčili. Zřejmě "nevědí, co činí".

 

Tato "hra" není žádné umění, ale HNUS, který asi nejen mě uráží. Nechápu, jak autor přemýšlí. Dehonestací Ježíše Krista uráží nejen nás křesťany, ale i muslimy, kteří Krista uznávají jako proroka. Zákaz takového hnusu NENÍ žádná cenzura !!!

 

 

Je nepřípustné nechat Ježíše takto urážet.

Protože je to rouhání za peníze z mých daní

 

 

 

Urážení Boha není svoboda slova ale drzá svévole.

 

Neschvaluji zesměšnění postavy Ježíše.

Moc se mě dotklo uráženi a zneuctíváni Ježiše Krista..a velká nemorálnost inscenace..

 

Není možné chápat svobodu projevu představení, které silně zneucťuje základní symboly kultury, bez níž by svoboda projevu asi neexistovala.

Záleží mi na tom, co je financováno z veřejných prostředků a toto je potírání naší kultury a zesměšňování křesťanství.

 

Hra je silně protikřesťanská a uráží základní hodnoty civilizované společnosti.

 

Jsem sice agnostik, ale štvaní proti jakémukoliv náboženství je odpornost. Tím spíše proti náboženství,na němž stojí naše kultura.

Odmítám svolit k urážení křesťanských základů naší civilizace a odmítám pokládat za umění cokoliv, co si pár utrženců ze řetězu usmyslí za umění vydávat - stávalo se to vždy a vždy se to stávat bude, že někdo bude chtít prostě provokovat a zabalí to do řečiček o svobodě projevu, OK, ale taky to v každé době narazí na protitlak, protože každá svoboda končí tam, kde začíná zlý úmysl a samoúčelné urážení bez smyslu pro vkus a zpětnou vazbu.

 

Podepisuji, protože toto představení vnímám jako urážku toho, kdo je mi zvláště blízký.

 

Hrubé pošlapání a troufalé hanobení historické krvavé výkupné oběti Pána Ježíše Krista na kalvarském kříži perverzní fabulací zločinného aktu znásilnění muslimské ženy je příkrém rozporu s právním řádem naší země. Ústava ČR garantuje nejen individuální svobodu náboženského přesvědčení a jeho vnějších projevů, ale také povinnost okolí - tj. všech, i nevěřících členů společnosti - zachovat úctu k předmětu víry svých věřících spoluobčanů. Navíc, kdo s jistotou zaručí, že propagaci tak odporného duchovního zločinu nebude následovat TREST, který zasáhne nejen ty, kdo se na takových zrůdnostech bezprostředně podílejí, ale i ty, kteří je svou lhostejností pasivně podporují, a dokonce i nevinné děti? Je dobře známo, že pro vítězství zla stačí, když dobří lidé mlčí.

 

Přestaňte už s tím urážením Pána Boha! Je toho zla ve světě málo? Jenom přiléváte olej do ohně. :(

 

Podepisuji, protože je zakázáno hanobení víry v ČR. Při hraní této hry by k hanobení došlo. Pán Ježíš je zakladatel mé církve, a tedy se mě to bytostně dotýká. Když by ve hře znásilňoval muslim, či sám mohamed, tak by se ozvali muslimové. Tím, že je tam urážen Ježíš, tak se musí ozvat křesťané...

 

Podepisuji proto, protože se jedná o hanobení náboženství.

 

Podepisuji, protože odmítám historickou nepravdu a odmítám špinění osoby Syna Božího a syna člověka Ježíše Krista, který je morálním vzorem všeho lidstva a veškeré civilizace. Mgr. Libor Halík PhD. Současně coby kněz protestuji už 2. den po 15.00 před vchodem divadla Husa na provázku a budu protestovat s Boží pomocí dál.

 

Nesouhlasím se znevažováním jakéhokoliv náboženství.

Nechutná, urážlivá a vulgární provokace.

 

Podepisuji, protože nesouhlasím s uvedením hry, která rozděluje a vede k nenávisti mezi lidmi

 

Ježíš Kristus je pro mě posvátnou osobností a jeho znevažování zasahuje do mých osobních i občanských práv.

 

Podepisuji, protože jsem toho názoru, že umění založené na zesměšňování náboženských citů té či oné skupiny obyvatel není uměním. Nejde o způsob vedení diskuze o problematice, ale je spíše jistou formou agrese. Relativizovat hranice umění a skrývat se navíc za pláštěm demokracie a svobody projevu je obecně pro další rozvoj naší společnosti nebezpečné.

 

Je to ohavnosť takto špiniť Božieho syna Ježiša Krista a samozrejme som proti takému divadlu. Boží trest príde na toho kto sa mu vysmieva a hlavne ruha. Je to hnus žiadna úcta k Bohu a kresťanstvu. Nech vám Boh odpustí keď už nieje pozde za špinavosti čo pachate to nieje žiadne umenie ,ale stupidita a hriesnost ľudí ! Je to diablovo dielo !!!

 

Podepisuji, tohle by nemel delat nikdo, ani umelec. Cilem umeni byvalo povznaset lidskeho ducha. Ne ho srazet do bolave tmy humanisticke sebespravedlnosti. Zjistete si postoje napr. Antonina Dvoraka, Tolkiena nebo Dostojevskeho. Jiste by byli proti teto hre. Radovat by se z ni mohl snad Stalin nebo Marx?

Postava Ježíše je pro mne posvátná. Svobodu pro každého, tedy i s respektem vůči přesvědčení bližního. Jako rodilého Brňana mne plánované uvedení výše uvedené divadelní hry negativně znepokojuje.

 

Podepisuji, protože si myslím, že je to za hranou slušnosti a mě jako věřícího to uráží. Chápu (nebo spíš nechápu) svobodné vyjadřování umělců, ale myslím si, že se myšlenky, které chtějí ztvárnit, se dají vyjádřit jinak - ne tak urážlivým způsobem. Pro mě je Ježíš Kristus živá osoba, snažím se s ním každý den žít. Je pro mě skutečný stejně jako moje manželka, děti.. Asi by se vám taky nelíbilo, kdybych jakkoli ztvárňoval vaši manželku (družku, děti apod.)

 

 

Podepisuji, protože hra je hrubou potupou křesťanské víry, ke které se hlásí nezanedbatelný počet občanů. Hra je podněcováním náboženské a rasové nenávisti a jen prohlubuje příkopy mezi lidmi

 

Podepisuji, protože náš Pán Ježíš Kristus je hrubě, strašlivě urážen.

 

 

....Boh Jezis je uz nepredstavitelne urazany a on trpel za vsetkych- on uz viac nemohol trpiet....uz nevladal.....

Akceptace tohoto díla přesně ilustruje degradaci lidského ducha ve společnosti, která napadá a znevažuje své kořeny a pilíře sociální i náboženské integrity. Umění je výrazem krásna, ušlechtilosti, obsahuje výzvu a někdy i provokaci, ale tato hra je dle mého soudu nekultivovaným paskvilem a urážkou cítění věřících.

Na umělecké i neumělecké projevy, které se dotýkají hodnot druhých, jsme si, myslím, zvykli. Občas reflektují skutečnosti, nad kterými je třeba se zamýšlet - pak rozumím i pro mnohé zraňující formě. V tomto případě se mi jeví, že ratio hry je dosti pochybné, a forma tak nedůvodná. Přidanou hodnotou hry je tak pouze jakási "zábava", která se však dotýká těch, kterým je osoba Krista drahá, ale také řady těch, pro které je hodnotou úcta k hodnotám druhých. S uvedením této hry tak nesouhlasím - rád bych, abychom se jako společnost uměli vymezit vůči bezuzdnosti. Děkuji autorům této petice a těm, kteří mohou o nezařazení hry na festival rozhodnout, za případné zvážení tohoto (byť jistě nepříjemného) kroku a za případnou odvahu k tomuto kroku přistoupit. (Tentokrát do značné míry dokonce souhlasím s JXD: https://www.reflex.cz/clanek/komentare/86286/brnenska-traparna-jezis-znasilnujici-muslimku-neni-umeni-ale-kravina.html)

 

Chorvatský autor nenávidí katolickou církev, ve jménu bezbřehé svobody ji s uspokojením uráží až je to úchylné. Ve Švýcarsku mu radši zaplatili, aby se svým teatrem odjel a hrát mu nedovolili. V Česku mu urážky a úchylky projdou. http://www.divadelni-noviny.cz/oliver-frljic-skutecny-umelec-musi-byt-levicovy Loni jsme například s divadlem Mladinsko hostovali ve Vídni s inscenací Naše násilí, vaše násilí. Byli tam nějací lidé ze Švýcarska, kam jsme měli poté jet, a když představení viděli, řekli, že u nich ve Švýcarsku se hrát nebude. Pořadatelé nám zaplatili všechny náklady, ale hrát nám nedovolili.

 

Tato představení jsou urážkou Boha a všech křesťanů

 

 

Protože je to hanobení víry a za hranicemi zákona.

Jde o arogantní, sprostou a nepravdivou urážku Bohočlověka, která hrubě uráží mou křesťanskou víru. Již předem upozorňuji, že v případě uvedení této hry zasáhnu všemi legitimními prostředky, abych zmařil tuto ohavnost. Zároveň v takovém případě budeme otevřeně vybízet křesťany, aby Vaše divadlo bojkotovali i v budoucnu.

....mne to jako hluboce věřící osobu velmi uráží. ..

 

Již nemohu mlčet k urážkám Boha. Takové znevážení je do nebe volající a mělo by otřást každým křesťanem.

 

 

Protože miluji svého Záchrance Pána Ježíše Krista, živého Boha.

 

Jsem římskokatolický kněz a velmi mě bolí, když se někdo tak hrubým způsobem vysmívá mému Bohu a když se snaží získat si za každou cenu popularitu tím, že bezostyšně zraňuje lidi kolem sebe.

 

Uráží mne uvedení představení v NAŠEM DIVADLE HUSA NA PROVÁZKU stejně jako umístění orloje na hlavním náměstí města, naproti soše Panny Marie(Mariánský sloup). Bezuzdná honba liberální společnosti za zlatým teletem nabízí myšlenku, jestli by divadlo Husa na provázku nemělo nabídnout lidem tohoto intelektuálního smýšlení i příběh o Sodomě a Gomoře, aby je varovalo. Ale v Sodomě a Gomoře také mysleli, že se jim nemůže nic stát stejně jako si to myslí realizátoři těchto avantgardních představení a uměleckých výtvorů. Ježíš Kristus je pro mne Boží syn a Panna Marie jeho matka. Představení použitím osoby Ježíše Krista byť jakákoliv alegorie narážející na současné problémy naší doby uráží mé náboženské a občanské cítění.

 

 

Je urážlivá k cítění věřících, zbabělá (vůči Mohamedovi by si to ani autor, ani divadlo nedovolili) a ahistorická.

 

 

Nesouhlasím s propagací násilí a s dehonestací jakýchkoli náboženských symbolů.

 

Podepisuji, protože jsem křesťanka. Osoba Ježíše Krista Spasitele je pro mne svatá. Uvedení této hry je nejen hanobení české kultury, ale především zvrácenost a hrubé rouhání. Skrze tyto věci přicházejí Boží soudy na český národ, kterému křesťanství přineslo kulturu a vzdělanost. Na národ J. Husa a A. Komenského.

 

Ježíš jim řekl: „Můj čas ještě nenastal, ale pro vás je stále vhodný čas. Vás nemůže svět nenávidět, mne však nenávidí, protože ho usvědčuji z jeho zlých skutků. (Jan 7,6-7)

Podepisuji petici, protože mi vadí tato mimořádně odporná blasfémie, urážející křesťany i osobu samotného Ježíše Krista. Nikoho nenutím být katolíkem, ale trvám na tom, že v civilizované společnosti mají být dodržována alespoň elementární pravidla slušnosti a úcty vůči druhým lidem.

Podepisuji petici, protože mi vadí tato mimořádně odporná blasfémie, urážející křesťany i osobu samotného Ježíše Krista. Nikoho nenutím být katolíkem, ale trvám na tom, že v civilizované společnosti mají být dodržována alespoň elementární pravidla slušnosti a úcty vůči druhým lidem.

Podepisuji, protože předmětná divadelní hra nejenže velice hrubě uráží náboženské cítění, ale i samotné postavení ženy (a ženství jako takové).

 

Ad nauseam.... Útok na křesťansví nejnechutnějším způsobem

 

 

Podepisuji, protože divadelní představení je urážkou Ježíše Krista, je lživé a sprosté a uráží moje přesvědčení.

.

 

Prznění obrazu morálně čistého člověka a Syna Božího, který je symbolem dobra, mě uráží!

 

Uráží mne způsob vykreslování Ježíše Krista. Nesouhlasím se zobrazováním znásilnění. Diskuse se může vyvolat slušnou formou a není k tomu třeba oplzlosti. Viděla jsem více her NdB, kde se naprosto zbytečně předvádí nahota a vulgarity, ale zatahovat do této špíny Ježíše je vrchol nechutností.

 

 

Je to strašné znesvätenie, som z toho taká smutná, že Pán sveta a šíriteľ dobra je takto nechutne zobrazovaný. Bože, odpusť im, lebo nevedie, čo robia!

 

Podpisujem, pretoze je velkou drzostou zosmiesnovat a urazat nasho Pana Jezisa Krista - Vykupitela a Spasitela nasich dusi!!!

 

Tato hra (dá-li se to tak nazvat) překračuje všechny meze slušnosti. Vědomě a hluboce uráží náboženské cítění všech křesťanů a snižuje prestiž věhlasného brněnského divadla na úroveň horší, než potulná prostitutka. Samozřejmě zde neobstojí ani autový názor, že tato hra měla vyvolat pouze diskuzi. To by znamenalo, že před každým dialogem (diskuzí) mezi lidmi, rasami či národy, musí nejprve dojít k urážce jedné strany druhou aby se rozvinul pokojný a uctivý dialog??? Pak tedy je třeba historicky omluvit Hitlera, Stalina a jiné diktátory, neboť oni také nebyly pochopení - chtěli pouze vyvolat diskuzi o židovské otázce. Jak tahle lež dopadla všichni víme.

 

 

Podepisuji, protože zneužívání postavy Ježíše Krista je pro mne jako praktikujícího křesťana zcela nepřípustné.

Je to neskutečné, jak v dnešní době náboženské svobody může být tak rouhavým způsobem napadena osoba Bohočlověka Ježíše Krista. Tato hra vzbuzuje odpor kvůli své zvrácenosti, kterou snad tvůrci nazývají svobodou projevu.

Je to bohorúhanie.

 

Dehonestací Krista a křesťanství bylo v Československu a České republice již nadmíru dost.

Tato nechutná divadelní hra, jestli se tomu dá tak nazývat. Uráží, jestli se budeme bavit o víře tak víru, také se můžeme bavit o nějakých lidských mravech..

Podepisuji, protože je to rouhání a znevažování Pána Ježíše!!!

 

Podepisuji, protože divadelní hra "Naše násilí a Vaše násilí" mě a spoustu lidí hlásících se ke křesťanství nebo islámu uráží a s obsahem hry nesouhlasím.

Podepisuji, protože odmítám být lhostejná k sprosté urážlivé lži na adresu Pána Ježíše Krista, Syna Božího. Lidé, kteří si takto dovolují, si asi neuvědomují, jak moc tím škodí sobě i všem, kteří to shlédnou. Vydávají se tím do moci zla. Jsou na straně prohry!

 

Podepisuji, protože znevážení osoby Ježíše Krista je zároveň výsměch všemu co učil a jak žil a tudíž útok na pravdu a dobro.

Je naprosto nepřípustné, aby byla tato divadelní hra uvedena. Nejen že uráží postavu Ježíše Krista a spolu s ním víru na něm postavenou, jedná se také o obsah zcela nemorální. Jednoznačně s divadelní hrou "Naše násilí a Vaše násilí" nesouhlasím.

Zcela souhlasím! Oplzlost a urážení kohokoliv a jakkoliv není svoboda. Vymezit se proti sprostotě a vulgaritě, vůči hanobení rasy, národa, vyznání není cenzura! Moc díky iniciátorům petice, že to odpracovali. Že si našli čas ke zpracování bravurního právního rozboru situace. Moc díky!!!

Nechci, aby náš Pán byl pohoršován a zneuctíván!!

... Pán Ježíš za mne zemřel a nenechám ho urážet.

 

1) nesouhlasím s uvedením hry, 2) zvrácenost nepovažuji za umění, 3) uráží Osobu, která je mi velmi drahá, 4) dle mého hra znevažuje základní křesťanské i lidské hodnoty.

Nebudu podporovat takové morální nezřízenosti, převrácenosti a násilí. Každý má svou odplatu podle zákonů této země i podle zákonů Božích a odpovídá za to, co rozsévá a s jakými postoji věci uskutečňuje, ať už na úrovni osobní, národní a mezinárodní. Režiséra této zvrácenosti se to týká také. I všech zodpovědných za město Brno, kteří s touto divadelní zvráceností souhlasí.

 

Podepisuji, protože se jedná o urážku mé víry v Boha - Ježíše Krista.

 

Pominu-li, že je to nemorální a nevkusné, uráží a ponižuje mého krále = Krista