Postavme se nenávisti z brněnského divadla

                Jsou situace v našem životě, kdy přestaneme mlčet a musíme jednat. Například, když by někdo ublížil Vaší ženě, zničil Váš majetek, prostě Vás ohrozil. Pro věřícího křesťana je citlivé místo i osoba Ježíše Krista. Proč? Protože se nejedná, jen o nějaký vzor jako je třeba Jaromír Jágr. Věřící křesťan má s Ježíšem osobní vztah. Je to jeho přítel, někdo s kým mluví a na koho se může kdykoliv obrátit. Není to jen Spasitel na obláčku. Proto se ho dotýká nenávistné zesměšňování jeho přítele, zvlášť, když je nepravdivé a sleduje jen cíl urážet a zasévat nenávist. Věřící člověk se tak cítí být zahnaný do kouta, ponižovaný a zesměšňovaný.

              Postavme se takové nenávisti vůči náboženským menšinám. Proč někoho bezdůvodně urážet a schovávat se za umění? Divadelní hra Naše násilí nevyvolává otázky, ale nenávist. Jak se vyjádřil představitel muslimské obce, tak muslimskou dívku přece nemusel znásilnit přímo Ježíš Kristus, mohl to být křesťan. Ale tvůrce chtěl vyvolávat nesnášenlivost a ničit vyšší sociální smír. Představitelé Národní divadla v Brně nám oznámili, že oni jsou ti studovaní a my do toho nemáme co mluvit. Oni mohou urážet jakékoliv náboženství nebo menšinu, protože oni jsou českým právem nedotknutelní.

                Lidé se k této kauze staví různě. Nejčastěji argumentují, ať si divadla neplatí tuto protikřesťanskou agitku z našich peněz. Tvrdí, že kdyby byly divadla v soukromých rukou, musely by hrát to, na co budou lidé chodit, a toto angažované umění by zmizelo.

               Jiní mluví o morálce, že není dobré urážet lidi a odvolávají se židokřesťanské kořeny naší kultury a civilizace. I lidé, kteří se považují za ateisty, poukazují na překročené hranice všeobecných společenských pravidel.

               Ježíš Kristus je nejen posvátnou osobností Křesťanství, ale i prorokem v Islámu a obecně uznávaným vzorem a pramenem české kultury. Znevážení jeho osobnosti touto hrou se osobně dotýká nejen osob, které se hlásí k určitému vyznání, ale zasahuje kořeny národní kultury obdobně, jako by v dehonestující pozici Ježíše Krista vystupoval např. T. G. Masaryk či jiná osobnost úzce spjatá s historií naší země. Není náhodou, že předmětná hra byla v mnoha dalších zemích zakázána či stažena z programu. Brno se však nepochopitelně snaží být ostrůvkem nesprávně chápané "svobody", jakéhosi "bezbřehého liberalismu", kdy pod rouškou svobody projevu odmítá zasáhnout proti zjevně zvrácené produkci, na kterou již svoboda projevu nedopadá.

               Já se na to dívám i z pohledu našeho práva. Tato divadelní hra svým obsahem zcela vybočuje z ústavního práva svobody projevu a svobody umělecké tvorby, které jsou garantovány čl. 17 ústavní zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod (dále jen "LZPS"). Omezení svobody projevu je uvedeno přímo v čl. 17 odst. 4 LZPS, kde jsou uvedeny limity svobody projevu. Hranicemi svobody projevu se opakovaně zabýval i Ústavní soud (doplnit).

               Odmítám tedy nařčení ze strany Národního divadla Brno, že se odpůrci hry pokouší o nepřípustnou cenzuru. Cenzura je ústavně nepřípustná a znamená omezování svobody názoru - oproti tomu ne každé omezení svobody projevu je cenzurou, tím spíše, pokud se jedná o omezení, které vyplývá přímo z LZPS. Dle vyjádření Národního divadla Brno je cílem hry vyvolat diskuzi. Dle našeho názoru však hra nevyvolává diskuzi, ale dochází k "vyššímu stupni" - narušení sociálního smíru. Vyvolávat diskuzi na téma uprchlické krizi lze dostatečně i mnohem méně provokativním způsobem - o což se úspěšně zasadila např. nedávno v Praze uvedená hra "Evropa".

                Nedojde-li ke stažení předmětné hry z repertoáru festivalu Divadelní svět Brno, budu muset s kolegy nucen podniknout další kroky jak na úrovni občanské, tak na úrovni trestněprávní. Národní divadlo Brno je právnickou osobou trestně odpovědnou dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů, a že uvedení předmětné hry může naplňovat skutkovou podstatu trestného činu dle ustanovení § 356 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "trestní zákoník") - Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod (nenávist vůči křesťanům, ale i vůči původním obyvatelům Evropy jako takovým), ale také dle ustanovení § 365 trestního zákoníku - Schvalování trestného činu, kdy hra má dle zahraničních recenzí relativizovat zločinnost teroristických útoků a snad je i schvalovat.

            Doufejme tedy ve zdravý rozum vedení města i divadla, že hru stáhne tak jak tomu bylo v okolních zemích.

              Vy, kteří se chcete postavit nenávisti, podpořte nás v petici, na FB a přijďte 26. 5. na demonstraci. Těšíme se na všechny lidi dobré vůle. Děkujeme Jan Rozek

petice proti nenavisti

FB proti nenavisti