Bližší informace ke středeční akci: 9. 5. V 17 hod. Smetanova 14, Brno.
Názvy příspěvků pozvaných odborníků nejsou   přesně dané, ale   každý se zaměří na problematiku  v oblasti  své odbornosti.
Doc. JUDr. Stanislav Přibyl - konfesně-právní  hledisko vztah - úprava kanonického práva a úpravy civilního práva ve  věcech konfesních.
Doc. Zdeňek  Koudelka - ústavní právníky - úprava  ústavních práv  a svobod a vzájemný vztah a kolize.
JUDr. Tomáš Tyl -   prezentace   a ochrana symbolů a osobností náboženského vyznání ve veřejném prostředí.
ICLic. Mgr. Jan Rozek -  formy občanské a právní obrany  náboženského vyznání.
P.ThDr. ICLic. Jiří Koníček  - kooperace  náboženských a uměleckých institucí v prezentaci osobností náboženského vyznání  v dialogu a  vzájemném respektu svobody vyznání a umění.
Na závěr bude panelová diskuze.

brno_kolokvium Svoboda kultu a kultury 9.5 17.00.pdf